വിവരവകാശ നിയമം 2005

ശ്രീ. സൂരജ്‌ എസ്‌.

ചീഫ്‌ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്‌ ഓഫീസര്‍, കെബിപ്പ് &
അപ്പല്ലേറ്റ്‌ ഓഫീസര്‍

Tel: 0471 2321882
E-mail: kbip@keralaindustry.org


ശ്രീ. വാന്‍ റോയ് എസ്.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍, കെബിപ്പ് &
പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

Tel: 0471 2321882
E-mail: gmkbip.ind@kerala.gov.in


ശ്രീമതി. രഞ്‌ജിനി കെ.

പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, കെബിപ്പ് &
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

Tel: 0471 2321882
E-mail: pokbip.ind@kerala.gov.inBank Account Details

Name of Account Holder

Kerala Bureau of Industrial Promotion (KBIP)

Bank Name

Canara Bank

Branch Name with Complete Address

Panorama Building, 1st Floor

Opp. Tagore Theatre

Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram - 695 010

Email: cb2607@canarabank.com

IFSC Code

CNRB0002607

Type of Bank Account (SB/Current/Cash Credit)

Savings Bank  Account

Bank Account Number

0821101289744

MICR Code of Bank

695015015