മേല്‍വിലാസം

കേരള ബ്യൂറോ ഓഫ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ പ്രൊമോഷന്‍ (കെ. ബിപ്പ്‌)

2, വിദ്യാ നഗര്‍, പൊലീസ്‌ ഗ്രൗണ്ടിന്‌ എതിര്‍വശം, തൈക്കാട്‌ പി.ഓ,
തിരുവനന്തപുരം - 695014, കേരളം, ഇന്ത്യ
ഫോണ്‍: +91 471 2321882
ഫാക്‌സ്: +91 471 2322883
ഇമെയില്‍: kbip@keralaindustry.org